Bobomigi

bobomigi„Jak zrozumieć niemowlę?” – pytanie to zadaje sobie niemalże każdy rodzic… Okazuje się jednak, że istnieje metoda pozwalająca skutecznie porozumiewać się już z kilkumiesięcznym maleństwem! Jest to język migowy dla dzieci – w naszym kraju noszący nazwę „bobomigi” (ang. Sign2Baby).

 

Bobomigi to metoda komunikacji z niemowlęciem. „Niemowlak” nie potrafi przekazać swoich myśli i pragnień słownie, może jednak robić to za pomocą ruchów rączek, które opanowuje zdecydowanie wcześniej niż słowa. Migać może już 5-miesięczne maleństwo!

Zasadą obowiązującą podczas nauki „migania” jest to, by pamiętać, że nie jest to metoda służąca szybszej nauce mowy – najważniejsza jest chęć lepszego zrozumienia swojego dziecka! Jest to zatem sposób komunikacji dla tych, którzy cenią sobie kontakt z dzieckiem i ważne jest dla nich to, co dziecko chce zakomunikować światu i chcących lepiej zrozumieć jego potrzeby. Bobomigi doskonale zatem wpisują się w schemat rodzicielstwa bliskości.

Trochę historii …

Wielu osobom używanie języka migowego do komunikacji ze słyszącym dzieckiem wydaje się nienaturalne lub wręcz dziwne. Skąd więc wziął się pomysł, by migać do takiego dziecka? Ma on dwa niezależne źródła.

1. Obserwacja rodzin, w których język migowy jest językiem naturalnym – a więc rodzin z osobami głuchymi. Doktor Joseph Garcia zauważył, że słyszące dzieci niesłyszących rodziców rozpoczynały komunikację werbalną wcześniej niż ich rówieśnicy, których rodzice słyszeli. W 1986 roku opracował on metodę ASL (American Sigh Language – Amerykańskiego Języka Migowego), polegającą na komunikacji słyszących rodziców ze słyszącymi dziećmi.

2. Badania nad rozwojem mowy i komunikacją w okresie przedjęzykowym, przeprowadzone przez psycholożki – Lindę Acredolo i Susan Goodwyn . Docelową grupą badanych były dzieci w wieku 10-24 miesięcy. Panie odkryły, że każde dziecko przechodzi przez okres gestów i wspieranie mowy gestami ułatwia dzieciom szybsze porozumiewanie się z otoczeniem oraz działa korzystnie na rozwój mowy, zdolności językowe i inteligencję. Na podstawie badań opublikowały w 1996 roku książkę „Baby Signs: How to Talk with Your Baby before Your Baby Can Talk” („Znaki dziecka: jak rozmawiać z dzieckiem, zanim będzie umiało mówić”).

Bobomigi w Polsce? 

Propagowanie języka migowego dla niemowląt w naszym kraju to zasługa przede wszystkim Pani Danuty Mikulskiej – językoznawcy i współzałożycielki Klubu KOKO – klubu, w którym naucza się rodziców i niemowlęta metody Bobomigi.

Jakie korzyści płyną z migania do dziecka? 

  • Pierwszą przychodzącą na myśl zaletą jest to, iż migając jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć swoje dziecko, a także komunikować się z nim. Jako rodzicom pomaga nam to nawiązać silniejszą więź z niemowlęciem i poznawać jego charakter, jeszcze zanim słownie będzie potrafiło wypowiedzieć swoje zdanie.
  • Dziecko uczy się, że gest jest środkiem przekazu – dzięki czemu lepiej rozumie język niewerbalny, co pozwala mu rozpoznawać nastroje innych ludzi obserwując ich mimikę i mowę ciała. Umiejętność ta jest niewątpliwie przydatna na każdym etapie życia.
  •  Miganie ma pozytywny wpływ na koncentrację i pamięć dziecka.
  • Zmniejszenie frustracji dziecka… Wystarczy wyobrazić sobie, jak czulibyśmy się, gdybyśmy bardzo chcieli powiedzieć, co myślimy i czujemy, jednak nie znalibyśmy słów… Frustrujące, prawda? A dzięki bobomigom dziecko może wyrazić swoje zdanie jeszcze zanim wypowie pierwsze słowo!
  • Dzieci, które migają rozwijają sprawność manualną (przez ćwiczenia rączek i paluszków).
  • Miganie korzystnie wpływa na rozwój intelektualny oraz wyobraźnię.
  • Język migowy bywa przydatny również kiedy dziecko będzie już starsze – chociażby w sytuacji, kiedy nie będzie miało możliwości słownie przekazać nam uwagi – może wykonać to zapamiętanymi gestami.
  • Zarówno dzieci, jak i sami dorośli, poprzez naukę języka migowego stają się bardziej otwarci na osoby niesłyszące.

Jak i gdzie można nauczyć się migania?

Kwestia wieku, w którym dziecko zacznie migać jest bardzo indywidualna – naukę jednak warto zacząć już w 6. miesiącu życia dziecka. Najlepiej bowiem uczyć dziecko, które już siedzi samodzielnie – dzięki temu łatwiej skupia uwagę na otoczeniu.

Należy zacząć od kilku znaków, które dotyczą dziecka i według rodzica mogą je zainteresować (np. jeść, spać, zabawa)… Podczas pokazywania znaku należy wymawiać słowo, które oznacza gest oraz opisywać sytuacje z nim związane. Staramy się znajdować jak najwięcej sytuacji, w których możemy ponownie pokazać dziecku znak – dzięki temu dziecko zapamięta znak i zrozumie nową formę komunikacji.

Warto, by w miganie zaangażowana była rodzina oraz osoby, które mają częsty kontakt z niemowlęciem.

W momencie, gdy dziecko zacznie migać należy je chwalić. Stopniowo możemy zwiększać ilość znaków – ale robiąc to naprawdę powoli, gdyż należy uniknąć sytuacji, w której dziecko zostanie wręcz „zasypane” nowymi znakami!

W nauczaniu języka migowego najważniejsze są: systematyczność i konsekwencja.

Aktualnie jedynym miejscem w Polsce, w którym można nauczyć się metody Bobomigi jest Klub KOKO, znajdujący się w Warszawie. Jeśli jednak nie mamy szansy na odwiedzenie tego miejsca – nic straconego! Można odwiedzić stronę internetową Klubu – znajduje się na niej wiele informacji oraz zaprezentowane są podstawowe znaki wykorzystywane do niewerbalnej komunikacji z maleństwem.

Bobomigi są cudownym odkryciem dla rodziców, którzy chcą być jak najbliżej ze swoim dzieckiem. Warto zatem rozważyć opcję migania z dzieckiem!

Sylwia Kuklińska