Głośne czytanie – „ale ja się wstydzę!”

W dobie ciągłego rozwoju masmediów: telewizja, prasa, internet … książka wydaje się czymś mało atrakcyjnym, zapomnianym, czymś, niemalże z poprzedniej epoki. Trzeba się trochę natrudzić aby po nią sięgnąć nam dorosłym (biblioteki, księgarnie –

Rekrutacja do przedszkola

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, w którym dziecko ma zapewnioną opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad swoim biologicznym i psychologicznym rozwojem. Przedszkole stwarza przyjazną i bezpieczną atmosferę, daje dziecku możliwość poznania samego siebie, uczy współdziałania

Prawa i obowiązki rodziców przedszkolaka

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, którego zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka. Rodzina i otoczenie społeczne dziecka kształtują podstawy osobowości Malucha, z którymi przedszkole musi się liczyć i na

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, którego zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka. Rodzina i otoczenie społeczne dziecka kształtują podstawy osobowości Malucha, z którymi przedszkole musi się liczyć i na

Absolwent przedszkola – co potrafi, a czego wiedzieć nie musi?

Przedszkola, zwłaszcza niepubliczne, prześcigają się w swojej ofercie, aby zdobyć jak największą liczbę dzieci. Niejeden pięciolatek zetknął się już z trzema obcymi językami, próbował grać na pianinie i flecie, uprawiał judo, tańczył

Czy wysyłanie dzieci na korepetycje jest skuteczne?

Z korepetycji korzysta obecnie coraz więcej uczniów i studentów. Kiedyś były one kojarzone głównie z tymi uczniami, którzy mieli spore problemy z nauką, teraz z kolei stają się jednym z niezbędnych elementów

Szukasz pracy? Tego unikaj!

Osoby poszukujące pracy są zapewne świadome kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych i poszukiwania wymarzonego zatrudnienia. Wiedza o sposobach zaprezentowania się w dobrym świetle jest istotna, ale warto

Mobbing w firmach jest powszechny?

Działania cechujące mobbing mogą mieć różny charakter. Zawsze jednak naruszają zasady współżycia społecznego – ośmieszają zatrudnionych lub eliminują ich z zespołu współpracowników. Czy polscy pracownicy doświadczają mobbingu w miejscu pracy? W polskim

Przedawnienie roszczeń – kiedy pracownik nie może dochodzić swoich praw?

Naruszenie praw pracownika może kosztować pracodawcę całkiem sporo. Pracownik swoich roszczeń może dochodzić na drodze sądowej. Nieskuteczne będzie jednak dochodzenie takich racji, które uległy przedawnieniu. Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Obowiązki pracodawcy

Nauka języka polskiego a komunikacja dziecka z innymi

Każdy z nas kojarzy naukę języka polskiego z czytaniem lektur, sprawdzianami dotyczącymi ich treści, dużą ilością wypracowań do napisania, koniecznością opanowania zasad ortografii i wielu informacji, które na pewno podczas nauki budziły

Język polski w szkole podstawowej – dlaczego warto przekonać dziecko do tego przedmiotu?

Trudno zaprzeczyć temu, że język polski schodzi na dalszy plan. Nie obserwujemy tego jeszcze w szkole podstawowej tak bardzo jak na kolejnych etapach edukacji: w gimnazjum i liceum. Lista przedmiotów wydłuża się,

Jakie standardy powinien spełniać dobry żłobek?

Wybór żłobka powinien być poprzedzony wnikliwą analizą oferty placówek. Oddajemy małe dziecko w obce ręce i musimy być pewni, że będzie tam bezpieczne. Istnieje kilka kluczowych spraw, na które warto zwrócić uwagę,

Ortografia – pomóż dziecku zrozumieć jej zasady! cz. II ROZDZIELNA PISOWNIA PARTYKUŁY „NIE”

Początki nauki zasad ortograficznych to dla dziecka „czarna magia”! Coś, co dla nas jest oczywiste, dla dziecka jest zupełną nowością. Nie czytało w życiu jeszcze wielu książek, nie zdążyło się „opatrzeć” z

Ortografia – pomóż dziecku zrozumieć jej zasady! cz. I ŁĄCZNA PISOWNIA PARTYKUŁY „NIE”

Początki nauki zasad ortograficznych to dla dziecka „czarna magia”! Coś, co dla nas jest oczywiste, dla dziecka jest zupełną nowością. Nie czytało w życiu jeszcze wielu książek, nie zdążyło się „opatrzeć” z

Jak polepszyć swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest wyznacznikiem wiarygodności kredytobiorcy – bank oblicza w ten sposób, czy transakcja nie będzie obarczona ryzykiem wykluczającym sens udzielenia wsparcia finansowego.  Zdolność kredytowa a dochody netto  Według tzw. rekomendacji T