Co powinieneś wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód?

Rozwód to z pewnością trudne doświadczenie życiowe, do którego należy bardzo dokładnie się przygotować. Co zatem należy wiedzieć, aby jak najłagodniej przejść przez ten trudny etap w naszym życiu?

Rozwody w Polsce

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba rozwodów w naszym kraju stale wzrasta. Rozwodzą się zarówno osoby z bardzo małym stażem, jak i te pary, które przeżyły ze sobą 20 lat i więcej. Można powiedzieć, że w okresie ostatnich dwudziestu lat przyrost ten jest lawinowy – w przypadku małżeństw z dużym stażem wzrósł trzykrotnie, a w przypadku młodych rodzin zwiększył się o ponad 50%.

Jak mówi adwokat Kamil Flatow z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, starając się o rozwód, należy mieć świadomość, że „w naszym kraju sąd nie ma obowiązku orzekać rozwodu”. Oznacza to, że sąd ma jedynie obowiązek rozpatrzenia zaistniałych okoliczności i na ich podstawie musi stwierdzić, czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, który jest jedynym oraz koniecznym warunkiem dopuszczenia do rozwodu. Bez spełnienia powyższej przesłanki, nawet zgodna wola obu małżonków nie stanowi podstawy do uzyskania rozwodu.

Rozwód i jego konsekwencje

Składając pozew rozwodowy, koniecznie musimy wybrać dobrego adwokata, który pomoże przejść przez trudy, szczególnie proceduralne całego postępowania. Dobry adwokat już na początku procedury będzie w stanie określić nie tylko wysokość swojej stawki, ale także poda zainteresowanemu propozycję całego postępowania, które uwzględni w całości lub znakomitej większości żądania klienta.

Starając się o rozwód, nie można pominąć problemu orzekania o winie. Z jednej strony jeżeli procedura za zgodą obu małżonków będzie przebiegała polubownie, to postępowanie będzie szybkie i skończy się na jednej bądź dwóch rozprawach. Będzie także stosunkowo tanie, bo wyniesie od 2 do 3 tys. złotych honorarium i kosztów sądowych. Z drugiej strony pozbawia ono klienta możliwości starania się o przyznanie alimentów na własną rzecz, z powodu pogorszenia się na skutek rozwodu sytuacji finansowej. Drugim ważnym zagadnieniem, szczególnie w przypadku mężczyzn, jest władza rodzicielska, która najczęściej zostaje im ograniczona ze względu na generalną zasadę przyznawania matce praw do opieki nad dziećmi.

Źródło danych statystycznych: gazetaprawna.pl / red. tatawtarapatach / źródło fot.: publicdomainpictures.net; George Hodan