Co to jest kangurowanie?

Kangurowanie wcześniaków polega na noszeniu bądź układaniu go brzuch-do-brzucha z rodzicem. Od tradycyjnego chustonoszenia różni się jednak tym, iż kontakt ten powinien przebiegać z jak największą bliskością skóry rodzica i dziecka – najlepiej zatem bez żadnych warstw tkaniny oddzielających ich ciała.

Kangurowanie jest szczególnie ważne dla wcześniaków, gdyż stanowi swoiste nadrabianie straconego czasu – znajome bicie serca mamy, jej zapach i rytm kroków znany z życia płodowego pozwalają dziecku poczuć się bezpiecznie i umożliwiają mu odpowiednie warunki rozwojowe. Do noszenia dziecka przydatne są specjalne opaski do kangurowania lub chusty elastyczne.

Kiedy "wynaleziono" kangurowanie?

Było to w roku 1978. Neonatologowie, Edgar Rey i Hector Martinem, zwrócili bowiem uwagę na pozytywny wpływ bliskiego kontaktu dzieci przedwcześnie narodzonych i z niską masą urodzeniową ze skórą matki. Miejscem obserwacji był szpital w Kolumbii, gdzie brakowało środków na opiekę nad wcześniakami oraz wykwalifikowanego personelu, co niestety wiązało się z wysoką śmiertelnością tych dzieci. W związku z tym, dr Ray zaproponował, by matki pozostawały w bliskim kontakcie ze swoimi dziećmi – co miało zapewnić im utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała oraz nieograniczoną możliwość karmienia piersią. Okazało się, że w ten sposób zdołano zmniejszyć śmiertelność z 70 do 30%!

Kangurowanie i prawo?

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej, które weszło w życie w kwietniu 2011 roku, czytamy: [Osoba sprawująca opiekę (…) zobowiązana jest do podjęcia, realizacji oraz udokumentowania wykonania następujących zadań] „po urodzeniu się noworodka, jeżeli rodząca wyrazi na to zgodę, ułożenia go na powłokach brzusznych matki, z zabezpieczeniem przed utratą ciepła” oraz „Bezpośrednio po urodzeniu, za zgodą matki, należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, który będzie trwał przynajmniej godzinę i zachęcać matkę do rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi oraz zaoferować pomoc, jeśli jest potrzebna.” Warto więc pamiętać, że zgodnie z naszym prawem rodzice mają PRAWO do kontaktu „skóra do skóry” tuz po narodzinach dziecka! 

Obecnie kangurowanie jest praktykowane na niektórych oddziałach noworodkowych. Lekarze są coraz bardziej świadomi tego, jak ważny jest kontakt noworodka ze skórą matki, dlatego coraz więcej szpitali wykorzystuję tę metodę sprawowania opieki nad noworodkiem. Wcześniaki są kangurowane po osiągnięciu stanu stabilności (stabilizacja oddechowa i układu krążenia). 

Jakie korzyści płyną z kangurowania? 

  • bliski kontakt z rodzicami sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne i kochane, zaspokajane są więc jego podstawowe potrzeby emocjonalne,
  • pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury ciała: temperatura klatki piersiowej matki jest w stanie dostosować się do potrzeb noworodka, dzięki czemu nie jest on narażony na wyziębienie czy przegrzanie,
  • wspomaga pokonanie stresu związanego z porodem przedwczesnym, obecnego zarówno u dziecka jak i matki,
  • pomaga dziecku spokojniej zasnąć, zmniejsza także częstotliwość i natężenie jego płaczu,
  • zapewnia dostęp do karmienia dostosowanego do potrzeb dziecka; matce pozwala to na utrzymanie i rozwój laktacji,
  • szybszy przyrost wagi – co z kolei pozwala na krótszą hospitalizację,
  • wspomaga prawidłowy rozwój psychofizyczny – dziecko reaguje na bliski kontakt z rodzicem stabilizacją ciśnienia krwi, temperatury oraz czynności serca,
  • pomaga matce radzić sobie z emocjami związanymi z depresją poporodową,
  • wzmacnia więź rodziców z dzieckiem.

Badania wykazały jedynie pozytywny wpływ kangurowania na rozwój niemowlęcia, dlatego warto włączyć je do codziennej opieki nad dzieckiem – a w szczególności wcześniakiem.

Sylwia Kuklińska

konsultacja z

Nowoczesną Szkołą Rodzenia "Bociek" – położna Estera Chejda

szkoła rodzenia Bociek