Czego jeszcze nie wiesz o trudnej sztuce bycia TATĄ?

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jak trudną sztuką jest ojcostwo. Rodzi się dziecko i co… po prostu się nim stajesz: jesteś ojcem. Trzymasz swoje dziecko w ramionach może jeszcze nie do końca zdając sobie sprawę z lawiny konsekwencji, które płyną z obdarzenia Cię tym tytułem…

Czy wiesz, że …

  • Dr Loren Moshen z National Insitute of Mental Health analizując dane statystyczne USA doszedł do wniosku, że  nieobecność ojca silniej niż ubóstwo wpływa na wzrost przestępczości wśród nieletnich.
  • Obecność ojca i rozmowy z nim zwłaszcza przy obiedzie stymulują dziecko do osiągania lepszych wyników w nauce?
  • Brak bliskiej relacji z rodzicami jest częstą przyczyną nadciśnienia, choroby wieńcowej, nowotworów złośliwych, chorób psychicznych i samobójstw. (wg. nadań z John Hopkins University).
  • 36 na 39 badanych dziewczyn cierpiących na anoreksję łączył brak bliskiego związku z ojcem.
  • Nieobecność fizyczna lub emocjonalna ojca wywołuje u dziecka: niski poziom motywacji do osiągania sukcesów, niezdolność do poświęcenia natychmiastowej nagrody dla późniejszych gratyfikacji, niski poziom samooceny oraz podatność na wpływy grupy i przestępczość młodocianą.
  • Ponad 60% badanych dziewczyn częściej decyduje się na szybsze i nieprzemyślane współżycie w poszukiwaniu ciepła, akceptacji i miłości.

Dlaczego Tatuś jest ważny?

Dziecko ma inne oczekiwania od Matki, a inne od Ojca. Matka uchodzi za tę, która jest bardziej dostępna, zawsze kochająca, komunikatywna i akceptująca. Uwaga Taty w wielu przypadkach jest trudniej dostępna, a wokół relacji z nim powstaje wrażenie, że jest on ważniejszy.

Znaczenie Matki w ocenianiu Ojca

Rodzicielstwo zdaniem Josha McDowella to praca zespołowa. Wielu mężczyzn z przyczyn niezależnych od siebie, lub przez własne zaniedbanie nie bierze aktywnego udziału w życiu swoich dzieci. Większość pracy rodzicielskiej zostaje więc na barkach Matek. Dzieci wychowujące się głownie z Mamą będą pozostawały głównie pod jej wpływem. To od Matki więc zależy w jaki sposób dzieci postrzegać będą ojca. W rękach Matki spoczywa wielka władza: może ona wspierać Ojca, lub umniejszać jego zasługi, sprawiać, że będzie przez dzieci odbierany jako niekompetentny.

Może się to Matkom wydać śmieszne, ale Tata potrzebuje do ojcostwa zachęty. W zachęcaniu tym potrzeba wiele miłości i cierpliwości ponieważ efekty nie zawsze będą zadowalające. Ważne jest byście w rodzicielstwie grali zespołowo, ale w tej samej drużynie. By wszelkie niepowodzenia i różnice zdań rozstrzygane były na przerwie, poza dziećmi, a w wychowaniu obecne były jedynie zgodne opinie.

Szczególną misję mają Matki samotnie wychowujące dzieci. Utrzymywanie kontaktów ze swoim „eks”, motywowanie go do bycia jak najlepszym ojcem leży w interesie całej rozbitej rodziny.

red. tatawtarapatach.com; źródło zdj. artmee.pl

statystyki zawarte w artykule pochodzą z książki „Ojcowska miłość” (Josh McDowell)

przeczytaj recenzję książki >>

ojcowska miłość-500x500