Czy wynik testu DNA jest pewny?

Nie ma innych metod na rynku, które w tak dokładny i jednoznaczny sposób potrafiłyby ustalić wątpliwe ojcostwo. Badania DNA opierają się najpierw na ustaleniu profilu genetycznego potencjalnego ojca i dziecka a następnie porównaniu  ich ze sobą.  Badanie pozornie wygląda prosto jednakże wymaga ono wykorzystania dość skomplikowanej aparatury, dzięki czemu można w dużej mierze zautomatyzować proces wykluczając tym samym wystąpienie tzw. błędu ludzkiego.

Jeśli tylko materiał jest pobrany od właściwych osób wówczas nie powinno dojść do wydania błędnego wyniku. Analiza genetyczna pozwala bardzo precyzyjnie analizować nasze DNA w określonych miejscach. W efekcie badania uzyskuje się profil genetyczny, który traktujemy jako swego rodzaju „genetyczny odciska palca”. Mając taki profil możemy go wykorzystać w przyszłości do kolejnych testów pokrewieństwa lub też posłużyć do naszej identyfikacji w razie konieczności.

Drugim istotnym elementem badania jest sama analiza statystyczna, która bardzo często traktowana jest po macoszemu przez wiele laboratoriów. A tak naprawdę ma ona bardzo duże znaczenie zwłaszcza kiedy badamy tylko ojca i dziecko. Analiza statystyczna ma na celu określenie prawdopodobieństwa ojcostwa wykorzystując dane pochodzące z profilów genetycznych osób badanych. Za pewny uznaje się wynik, który uzyskuje się z prawdopodobieństwem ponad 99,9%. W przypadku kiedy ten wynik jest niższy a badamy tylko 2 osoby wówczas prosimy o włączenie do badania materiału od matki w celu uzyskania wyższej wartości prawdopodobieństwa a tym samym pewności testu.

Wykorzystanie analizy statystycznej jest też niezastąpione w sytuacji kiedy otrzymujemy wynik niejednoznaczny (czyli taki gdzie np.:  jest  tylko 1 niezgodność pomiędzy profilem ojca i dziecka). W takim przypadku wymagamy włączenia matki do badania po czym wykonujemy dodatkowo analizę statystyczną.

Istotne w pracy laboratorium z punktu widzenia pewności opracowywanych raportów są też procedury wewnętrzne, które mają na celu wykrycie ewentualnego błędu ludzkiego na każdym z etapów  badania, wówczas ryzyko jakiejkolwiek pomyłki jest zredukowane.

Podsumowując, badania ojcostwa opierające się o analizę DNA umożliwiają uzyskanie pewnego i jednoznacznego wyniku pod kilkoma warunkami:

  • Materiał jest pobrany od właściwych osób i prawidłowo podpisany
  • Laboratorium, w którym wykonywane jest badanie posiada wewnętrzny system kontroli każdego etapu badania  eliminując ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego
  • Laboratorium poddaje się niezależnym testom sprawdzającym jakość prowadzonych badań
  • Wynik badania DNA jest uzupełniony bardzo dokładną analizą statystyczną.

Barbara Prokurat

ekspert do spraw ustalania ojcostwa i pokrewieństwa (biegły sądowy)

testDNA Services Sp. z o.o.

Bez tytułu