Dorosłe dzieci alkoholików – wszystko co powinieneś wiedzieć o DDA

Alkoholizm  jednego członka rodziny jest chorobą całej rodziny.  Skutki  choroby alkoholowej dotykają nie tylko samego nałogowca, ale wszystkich członków jego rodziny, jednakże skutki te są najboleśniejsze w stosunku do dzieci, które wchodząc w dorosłe życie wyposażone są w bagaż negatywnych emocji i doświadczeń  z dzieciństwa. Często z tego powodu później same potrzebują profesjonalnego wsparcia i pomocy,  by nauczyć się zaufać na nowo…

Dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych alkoholizmem  w dorosłym życiu  doświadczają bardzo różnorodnych i trudnych problemów psychologicznych.  Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zakłócone, doświadczają wielu napięć i przeciążeń emocjonalnych. Większość dzieci alkoholików przeżywa swoiste poczucie niedostosowania, odmienności, nieatrakcyjności oraz bezwartościowości.

Czytaj więcej w serii artykułów na temat DDA

oprac. psycholog Jolanta Górnich

glassesDorosłe dzieci alkoholików

role-dzieci-w-rodzinie-alkoholowejRole dzieci w rodzinie alkoholowej

hands-50146_640DDA – grupy samopomocowe

Pixmac000068897153-769x1024Psychologiczne pozycje życiowe dzieci z rodzin alkoholowych