„eduBudzik” nakręca edukację!

Eksperci podkreślają, że czas między 9 a 12 rokiem życia dzieci to kluczowy moment, w którym wrodzona ciekawość świata pobudza naturalną chęć zdobywania wiedzy oraz instynkt odkrywcy. Jeśli ciekawość ucznia nie jest odpowiednio podsycana/inspirowana, jego motywacja spada i nauka przestaje być przyjemnością. Co zrobić, aby wychować dzieci ciekawe świata oraz jak zachęcić do efektywnego spędzania czasu? Co może zrobić rodzic i nauczyciel w tej kwestii? Program „eduBudzik. Nakręcamy edukację!” ma integrować rodziców, nauczycieli oraz same dzieci w sprostaniu temu wyzwaniu.

4 kroki do skutecznej motywacji dzieci

W wieku wczesnoszkolnym uczniowie mogą bazować głównie na inspiracji ze strony szkoły oraz rodziców. Dzieci napotykają tu na wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić ich naturalną chęć rozwoju i poznawania świata. Dlatego tak ważne jest współdziałanie rodziców i nauczycieli, ich mądre i systematyczne wsparcie, które ma szansę przynieść najlepsze efekty w motywowaniu dzieci do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań.

Program „eduBudzik. Nakręcamy edukację!” integruje rodziców i nauczycieli wokół kluczowego momentu w rozwoju dziecka i podkreśla rolę  jego opiekunów w domu i w szkole. Daje wskazówki, jak wspierać dziecko w odkrywaniu i rozwijaniu wrodzonych talentów oraz w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Eksperci zdiagnozowali 4 ważne etapy  na drodze efektywnego motywowania dzieci i wspierania ich w rozwoju. Krok pierwszy to pogłębiona analiza i obserwacja potrzeb dzieci, następny –  to przejście do samego etapu motywowania, kolejne obejmują wdrożenie i utrzymanie chęci rozwijania zainteresowań.

W pierwszym etapie „eduBudzik” bierze na cel problem nurtujący wielu rodziców i nauczycieli: jakie dziecko ma zainteresowania, jakich inspiracji potrzebuje? Eksperci programu „eduBudzik” sugerują na początku przeprowadzenie diagnozy. Aby jej dokonać, należy wdrożyć etap OBSERWACJA!

 • Weź dziecko pod lupę – zaobserwuj, czym się interesuje, rozbudzaj jego kreatywność.

Autor: psycholog Anna Resler-Maj

Dziecko wychowane w duchu kreatywności jest odważne, ma poczucie, że poradzi sobie w najróżniejszych sytuacjach. Osoby kreatywne są najczęściej optymistami – kiedy napotykają przeszkodę, szukają twórczego sposobu na jej pokonanie, wierzą w swoje pomysły i możliwości. Kreatywność już jest w twoim dziecku, bo urodziło się jako kreator przyszłości, ale nie zostanie nim, jeśli w nim to zablokujesz. Pokazuj dziecku, jak ogromne poczucie zadowolenia i satysfakcji z życia daje wymyślanie czegoś zupełnie nowego (zabawki, potrawy, słowa), zachęć je do wymyślania i buduj w nim zaplecze dla jego pomysłów w postaci wiedzy o nim samym i świecie. Kiedy dziecko pyta, jak coś zrobić, nie udzielaj od razu odpowiedzi, zaproponuj, aby samo spróbowało, aby odkrywało metodą prób i błędów sposoby na poradzenie sobie, jedynie asystuj. Tłumienie kreatywności następuje wówczas, kiedy nakazujemy przygotowanie czegoś według jednego słusznego scenariusza. Pilnując, by dzieci wykonywały swoje prace tak jak wszyscy, uczymy je, że ich własne pomysły są nieatrakcyjne. Daj prawo swojemu dziecku do indywidualności, nie narzucaj mu zachowań standardowych. Inicjuj zabawy, formy spędzania czasu, w trakcie których będzie ono mogło doświadczać i odnajdywać swoje mocne strony, np. odwiedzajcie różnorodne miejsca – muzeum, teatr, zoo – i wymieniajcie poglądy, dyskutujcie, co dla każdego z was było najciekawsze; w trakcie dyskusji stwórz klimat „twoja opinia jest OK; ja mam odmienną, ale to też jest OK”. Pokaż, że odmienność jest zaletą, a nie wadą. Przy takiej postawie będzie można lepiej przyjrzeć się dziecku, jego opiniom, poglądom, zainteresowaniom i potencjałowi.

 • Artystka, farmaceutka, analityk czy bibliotekarz? Domowe metody odkrywania talentów. Jak mądrze podpatrywać dzieci?

Autor: psycholog Anna Resler-Maj

Dziecko od najwcześniejszych lat przejawia naturalną ciekawość, chęć eksperymentowania, zdobywania nowych doświadczeń. Niejednokrotnie ciekawość ta jest silniejsza niż zasady i reguły, którym powinno się, według dorosłych, podporządkować. Często w celach poznawczych podejmuje spontaniczne działania, sprawdzając ich konsekwencje. Ważne, aby zainteresować się jego pomysłami, rozwiązaniami, które wymyśla, warto zaciekawić się, z czego wynika jego działanie,               i kreatywnie włączyć dziecko w zabawę czy zajęcia. Któż z nas nie zadawał tysiąca pytań: „A jak myślisz?”, „Dlaczego?”, „Skąd…”, „Po co …?”.

Obserwuj dziecko w różnych sytuacjach – w trakcie samodzielnej zabawy w domu, zajęć w grupie, na podwórku. Przypatrz się, jak się zachowuje, jakiego rodzaju aktywności wybiera, czym się najchętniej bawi, z kim, jakie role przybiera – czy jest liderem, pomysłodawcą, czy raczej outsiderem i preferuje zabawy na uboczu. Dostrzeż jego mocne strony, nie porównuj go z innymi dziećmi, lecz szukaj jego wyjątkowości. Dostarczaj mu wielu różnorodnych okazji do eksperymentowania, swobodnego eksplorowania świata. Zapewnij różnorodne zabawki (klocki, instrumenty, plastelinę, pędzle, modele, przedmioty codziennego użytku, samochody, lalki, materiały, łamigłówki), kontakt z dziećmi, dorosłymi, zabieraj je w różnorakie miejsca, angażuj w czynności – stwórz paletę możliwości, tak aby miało szeroki wachlarz różnorodnych inicjatyw, możliwości rozpoznania swojej pasji. Pozwól dziecku błyszczeć z zadowolenia, samorealizacji. Daj przyzwolenie na chaos i hałas, spontaniczną twórczość. Nie da się eksperymentować, wymyślać i próbować w ciszy i porządku. Towarzysz mu w sposób niedyrektywny, nie narzucaj pomysłów, rozwiązań, nie wskazuj dróg, które tobie wydają się dobre. Pozwól, aby spontanicznie i z naturalną ciekawością w bezpiecznych warunkach doświadczało siebie, otoczenia, odkrywało pasje. Kto powiedział, że te przekonania, myśli, sposoby zachowań, którymi kieruje się większość, są jedynymi słusznymi. Co by było bez Edisona, Newtona, Einsteina i innych geniuszy, którzy w swoim myśleniu i działaniu wyszli poza stereotypowe spostrzeganie, poza schematy? Pozwól sobie na otwartość i tym samym daj możliwość odkrycia pasji swojemu dziecku.

 

Podpatrując dziecko, poszukaj odpowiedzi na pytania:

 • Jaki dziecko ma stosunek do ludzi?
 • Czy jest towarzyskie, otwarte, wrażliwe, dobre, a może nieśmiałe, łatwo wpada w irytację, jest wyniosłe czy może lubi dominować?
 • Jakie ma zdanie o sobie?
 • Czy realnie ocenia swoje możliwości, czy jest skromne, samokrytyczne, a może wyniosłe i egoistyczne?
 • Jakie ma podejście do postawionych zadań?
 • Czy jest sumienne, pracowite, z inicjatywą, czy raczej cechuje je brak staranności i wytrwałości w realizacji planów, nieodpowiedzialność, lenistwo?
 • Czy jest dokładne, oszczędne, uważne, czy raczej rozrzutne, niedbałe, skąpe?
 • Jakie wykazuje umiejętności?
 • Co lubi robić? Jakie prace wykonuje chętnie, a których nie lubi?
 • Jakie ma zainteresowania, czym zajmuje się w czasie wolnym?

pppAnna Resler-Maj – ekspert programu eduBudzik – Nakręcamy edukację!, psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracuje z Fundacją Warto Wiedzieć, z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jej pasją jest jej praca 🙂

O programie eduBudzik

Program eduBudzik jest wielopłaszczyznowym projektem, który wspiera trzy grupy. Swoim zasięgiem obejmuje całe środowisko rozwoju ucznia – czyli szkołę i dom, a kolejne działania skierowane są do rodziców i nauczycieli. Podczas licznych warsztatów, szkoleń, spotkań z psychologami i coachami, rodzice i nauczyciele zdobędą cenną wiedzę i wskazówki:  jak odkrywać, motywować i wspierać młode talenty. Działania mają charakter lokalny i ogólnopolski.

 

Program rozpoczął się we wrześniu od działań skierowanych do dzieci, którym zaproponowano udział w ekspedycjach naukowych. Do końca listopada 2013. ze szkół z 7 województw wyruszy 11 dwudniowych ekspedycji naukowych do Warszawy i Krakowa. Prawie 600 małym badaczom z 17 szkół będzie towarzyszyło 40 nauczycieli i 30 wolontariuszy Nowej Ery. Program ekspedycji naukowych został tak skonstruowany, aby pobudzić  i „nakręcić”  uczniów do intelektualnego działania. Dzieci odwiedzają Centrum Nauki Kopernik, biorą udział w lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Na nieszablonowych zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Dzieci  zastanawiają się na przykład czy dinozaury mogły żuć gumędlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę?  

Więcej ciekawych porad, które wzbogacą rodzicielskie doświadczenie i zainspirują do kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem, znajdziesz na stronie internetowej programu eduBudzik.

Informacje o firmie

Nowa Era to wiodące wydawnictwo edukacyjne w Polsce, które proponuje kompleksową i nowoczesną ofertę edukacyjną, obejmującą wszystkie etapy nauczania i przedmioty szkolne – w tym także: języki obce, kartografię szkolną, nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN).

Publikacje Nowej Ery można znaleźć praktycznie w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one uczniom od samego początku ich przygody z książką, aż do najważniejszego egzaminu – matury. Jako lider wśród wydawnictw szkolnych Nowa Era angażuje się w szereg inicjatyw, które mają na celu wspieranie edukacji.