Misja Fundacji SILENTIO

Nieprzerwanie od 5 lat niesiemy wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Aktualnie pod opieka Fundacji znajduje się 250 dzieci z terenu całego kraju. W ramach działalności charytatywnej fundacja Finansuje:

  • leczenie, terapię i edukację osób autystycznych
  • turnusy rehabilitacyjne
  • pomoc w opiece nad osobami autystycznymi w ich środowisku domowym, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osoby autystycznej oraz jej rodziny

Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka  samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności. Autyzm, to niepełnosprawność pełna wyzwań i ogromnych nakładów pracy, co za tym idzie to znaczących wydatków wykraczających znacznie poza możliwości finansowe przeciętnej rodziny. Jak najwcześniej podjęte działania już u małych dzieci pozwalają na to, aby w przyszłości miały szansę stać się samodzielnymi ludźmi. Brak właściwej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je na dożywotnie kalectwo.

Od 2012 roku Fundacja Prowadzi ośrodek terapii dla dzieci autystycznych „Asan”. Pomoc terapeutyczną otrzymuje stale około 40 dzieci. W bieżącym roku Fundacja SILENTIO planuje rozpoczęcie budowy ośrodka mieszkalnego dla dorosłych osób autystycznych, aby po śmierci ich rodziców znalazły w nim opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Aby lepiej sprostać potrzebom dzieci autystycznych staramy się pozyskać dodatkowe pieniądze m.in. z Państwa 1% podatku. Wszystkie pieniądze uzyskane z wpłat przeznaczane są na działalność pożytku publicznego zgodnie z przyjętymi celami statutowymi naszej fundacji.

moje artykuły twt eksperci

Skąd się bierze trudne zachowanie? – Anna Legeżyńska (psycholog)

Bawimy się „na niby”, ale na poważnie – Anna Legeżyńska (psycholog)

Nie oceniam! – Anna Legeżyńska (psycholog)

Jak rozpoznać autyzm u dziecka? – Anna Legeżyńska (psycholog)

Dziękujemy za zaufanie i pomoc dla dzieci autystycznych. Mamy nadzieję, że wielu podatników przekaże 1% podatku Fundacji SILENTIO. 1% Państwa podatku to 100% szansy dla autystycznych dzieci. POMÓŻMY IM RAZEM!

 xxx

psychologia-twt-300x70