Jak odczytać diagnozę logopedy?

W gąszczu niezrozumiałych pojęć i skrótów łatwo się zgubić. A jak pomóc dziecku w ćwiczeniu, skoro nie do końca rozumiemy specjalistyczne sformułowania?

W tym artykule postaram się stworzyć mini słownik pojęć logopedycznych, które mogą dotyczyć problemów językowych i artykulacyjnych dziecka.  Należy pamiętać o tym, że zawsze możemy spytać logopedy o to, jak rozumieć jego diagnozę i w jaki sposób wspomagać dziecko w ćwiczeniach.

apex

czubek języka

dyslalia

Nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu (tzw. bełkot)

gammacyzm

Wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek g i g’

kappacyzm

Wada wymowy, w której zaburzona jest realizacja głosek k i k’

lambdacyzm

Wadliwa realizacja głoski l i l’

ORM

Opóźniony rozwój mowy

reranie (rotacyzm)

Inaczej nieprawidłowa artykulacja głoski r

SLI

specyficzne zaburzenia językowe

spastyczność (dotyczy napięcia mięśniowego)

Wzmożone napięcie mięśniowe lub ich sztywność związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce.

wiotkość (hipotonia)

Obniżone napięcie mięśniowe.

szereg ciszący

Głoski ś, ź, ć, dź.

szereg szumiący

Głoski sz, ż, cz, dż.

szereg syczący

Głoski s, z, c, dz.

sygmatyzm – inaczej seplenienie

Jest to bardzo częsta wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek s,z,c, dz, sz, ż, cz, dż oraz ś, ź, ć, dź.

 Literatura

Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska, Logopedia pytania i odpowiedzi, Opole 2003

Iwona Sołtys

logopeda

sinus medical