Jakich terminów nie przegapić na urlopie macierzyńskim?

Choć temat dotyczy bardziej kobiet w ciąży i mam, warto by pewne szczegóły dotyczące prawa pracy poznał także tata. Wszystko po to by razie roztargnienia ciężarnej, lub przytłoczonej nowymi obowiązkami mamy to oni mogli pilnować ważnych dla całej rodziny terminów! 

zobacz cykl wszystkich artykułów: Jak to jest z tą pracą mamy – wiedza o becikowym i prawie pracy w ciąży, na macierzyńskim i wychowawczym w pigułce (2012 – 2013)

Po porodzie …

 • Mamie przysługuje już urlop macierzyński.
 • Zasiłek macierzyński, który Mama otrzymuje w czasie jego trwania równy jest 100% wynagrodzenia.
 • Długość macierzyńskiego zależy od ilości urodzonych podczas jednego porodu dzieci.
 • Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, Mama może też skorzystać z urlopu macierzyńskiego dodatkowegonależy złożyć wniosek o jego udzielenie, u pracodawcy najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Świadczenie otrzymywane przez Mamę podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego równe jest 100% wynagrodzenia.
 • Wyższy wymiar urlopu dotyczy też tych Mam, które urodziły po 1 stycznia 2012 r.,oraz tych, które w dniu 1 stycznia 2012 r. skorzystały z podstawowej części urlopu macierzyńskiego.

Jak obliczyć termin zakończenia urlopu macierzyńskiego?

Przede wszystkim pamiętajcie o tym, by datę, na jaką przypadnie koniec urlopu liczyć tygodniami, nie miesiącami.

 • Podstawowy urlop macierzyński w 2012 roku trwa przy urodzeniu jednego dziecka – 20 tygodni, przy urodzeniu bliźniąt – 31 tygodni, w przypadku urodzenia trojga dzieci – 33 tygodnie, przy czworgu – 35 tygodni, a przy pięciorgu, lub większej ilości dzieci 37 tygodni.
 • Czas trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego to od 4 (jedno dziecko) do 8 tygodni (6 tygodni w przypadku bliźniąt), w zależności od ilości urodzonych podczas jednego porodu dzieci.

Dokumenty potrzebne przy wnioskowaniu o urlop macierzyński:

 • Jeśli Mama chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, należy  złożyć zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu.
 • Jeśli Mama chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego po porodzie, należy dostarczyć pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim:

 • Należy wnioskować o niego u pracodawcy.
 • Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim można wykorzystać zarówno urlop wypoczynkowy zaległy, jak i bieżący.
 • Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.
 • Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę, w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy np.w czasie urlopu.

.red. DRG