Jakich terminów nie przegapić na urlopie wychowawczym – kompendium wiedzy oraz przygotowanie do powrotu do pracy (2012 – 2013)

Choć temat dotyczy bardziej kobiet w ciąży i mam, warto by pewne szczegóły dotyczące prawa pracy poznał także tata. Wszystko po to by razie roztargnienia ciężarnej, lub przytłoczonej nowymi obowiązkami mamy to oni mogli pilnować ważnych dla całej rodziny terminów! 

zobacz cykl wszystkich artykułów: Jak to jest z tą pracą mamy – wiedza o becikowym i prawie pracy w ciąży, na macierzyńskim i wychowawczym w pigułce (2012 – 2013)

Cechy urlopu wychowawczego:

 • Należy się Mamom, które w swoim życiu przepracowały co najmniej 6 miesięcy.
 • Może trwać do 3 lat – nie dłużej niż  do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.
 • Można go wykorzystać „na raty”.
 • Należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy u pracodawcy.

Prawa przysługujące na urlopie wychowawczym:

 • Niestety wśród nich nie ma prawa do wynagrodzenia, ani zasiłku macierzyńskiego.
 • Okres „na wychowawczym” wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego z kolei zależą uprawnienia pracownicze.
 • Do dnia zakończenia urlopu wychowawczego pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę (czytaj więcej o wyjątkach w takiej sytuacji w dziale Prawo pracy dla ciężarnej 2013)
 • W czasie trwania urlopu wychowawczego Mama może zarabiać! Może pracować: u swojego pracodawcy – dorywczo, u innego pracodawcy – dorywczo, prowadząc swoją działalność gospodarczą. Może także rozpocząć, lub kontynuować naukę i szkolenia.
 • Dodatkowe obowiązki nie mogą jednak stanowić przeszkody do osobistej opieki nad dzieckiem.
 • Z urlopu wychowawczego mama może zrezygnować z dnia na dzień wracając do pracy – jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę. Najlepiej poinformować pracodawcę o swoich planach z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Powrót do pracy!

  • Po powrocie do pracy pracodawca ma obowiązek przyjęcia Mamy na dotychczasowe stanowisko. Jeśli nie jest to możliwe to na równorzędne, takie, które odpowiada jej kwalifikacjom.
  • Wynagrodzenie także musi odpowiadać wynagrodzeniu przed ciążą.
  • Uwaga! Pracodawca ma obowiązek przyjęcia Mamy z powrotem do pracy, może jednak w dniu kolejnym wypowiedzieć jej umowę.
  • Jak sobie z tym radzić – wyjątek stanowi sytuacja, w której Mama nie wraca do pracy na pełen etat, tylko na jego część. W przypadku połowy etatu, pracodawca przez 12 miesięcy nie nie może wręczyć Mamie wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy. (czytaj więcej o wyjątkach w takiej sytuacji w dziale Prawo pracy dla ciężarnej 2013)
  • Jeśli Mama karmi piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy – mogą być one wykorzystane łącznie. W przypadku większej liczby dzieci przerwy wynoszą o 15 minut więcej każda.

red. DRG