Jakich terminów nie przegapić w ciąży – becikowe i prawo pracy dla ciężarnej, które Tata znać musi! (2013)

Od listopada 2009 przy ustalaniu prawa do  popularnego becikowego obowiązywała zasada, że razem z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia trzeba było złożyć zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Kolejne badania kontrolne musiały się odbywać chociaż raz na 3 miesiące. Bez takiego zaświadczenia otrzymanie becikowego nie było możliwe.

W okresie od 31 marca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku warunki te zostały zawieszone, a zamiast nich kobieta musiała choć raz w czasie trwania ciąży stawić się na badaniu lekarskim – zaświadczenie mógł wydać lekarz lub położna. W roku 2012 przywrócono wymogi z roku 2009. Kobieta musi odwiedzić gabinet ginekologiczny do 10 tygodnia ciąży (zdaniem Ministerstwa Zdrowia jest to bowiem okres najważniejszy dla płodu ponieważ to właśnie wtedy następuje rozwój większości narządów i tkanek), a w czasie jej trwania odbywać regularne wizyty kontrolne – raz na trzy miesiące. Stosowne zaświadczenie tak jak poprzednio można uzyskać u lekarza lub położnej. 

Warto dodać, że ubieganie się o becikowe na nowych zasadach dotyczy jednak tylko  kobiet, które zaszły w ciążę w kwietniu 2012 roku lub później.

Becikowe (2013)

Choć dotychczas przyznawane było wszystkim, niezależnie od dochodów, od 2013 roku, otrzymają je tylko Ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł.

Becikowe wypłacane jest w kwocie 1000 zł. 

Jeśli chcesz wnioskować o becikowe udaj się do:

 • Urzędu Miasta,
 • Urzędu Gminy, 
 • Ośrodka Pomocy Społecznej.

Otrzymasz tam formularz  wniosku – wniosek musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie form opieki medycznej w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234)

Pamiętaj, że musisz złożyć wniosek w przeciągu 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka lub jego przysposobienia. 

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

 • dokument tożsamości,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 
 • pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało już pobrane przez drugiego z rodziców,
 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu ciężarnej pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży (zaświadczenie to uzyskasz w przychodni lub prywatnym gabinecie ginekologicznym, do którego uczęszczała Mama;  Mama nie musi załatwiać zaświadczenia osobiście, możesz zrobić to Ty, kiedy ona wraz z maluszkiem przebywać będą w szpitalu).

czytaj więcej o becikowym w artykule Świadczenia rodzinne- część III: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka artykule prawnika Magdaleny Janeckiej

Prawo pracy dla ciężarnych (2013)

1. Ciężarnej nie można wypowiedzieć, ani rozwiązać z nią umowy o pracę, chyba że:

 • pracodawca ogłosi upadłość, lub jest w likwidacji,
 • Mama rażąco naruszyła swoje obowiązki (zwolnienie dyscyplinarne),
 • Mama jest na umowie na czas próbny nie przekraczający jednego miesiąca,
 • w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była jeszcze w ciąży (ale gdy zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia lub była w ciąży, ale o tym nie wiedziała, nie można jej zwolnić)

2. Ciężarnych nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych

(np.: prace wiążące się z wysiłkiem fizycznym, w hałasie, pod ziemią, na wysokości). Jeśli Mama pracuje właśnie w takich warunkach, pracodawca powinien zmienić jej warunki pracy, by wyeliminować czynniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia jej i dziecka. Jeżeli natomiast zmiana warunków pracy nie jest możliwa, powinien zwolnić kobietę ciężarną od danej pracy, (w czasie zwolnienia  przysługiwać jej  będzie wynagrodzenie).

3. Ciężarnej nie wolno zatrudniać na nadgodziny oraz delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody. 

4. Jeśli Mama pracuje na zmianę nocną, zmiana ta powinna zostać przeniesiona na tryb dzienny.

5. Jeśli Mama w czasie ciąży zachoruje, to pomimo przebywania na zwolnieniu otrzymuje 100% wynagrodzenia.

6. Jeśli badania, na które skierowana jest Mama wypadają w czasie jej pracy, pracodawca powinien udzielić jej zwolnienia na ich wykonanie – w trakcie tej nieobecności Mamie przysługuje wynagrodzenie.

 

Uwaga- żeby skorzystać z uprawnień przysługującym przyszłym matkom, należy przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

Magdalena Janecka
prawnik