Jakim typem małżeństwa jesteście?

Małżeństwo to związek dwojga, trwały z założenia przez całe życie. Małżonkowie przez realizację na wielu płaszczyznach w ramach wspólnoty dążą do wspólnego dobra. Jest to jedność dwóch indywidualności uwarunkowana zdrową i dojrzałą osobowością małżonków.

Wspólnota ta jest jednak dynamiczna i nie wszystko co dobrze się zaczęło musi się dobrze skończyć. Choć z założenia w małżeństwie macie okazję na wyzwolenie się z własnego egoizmu i poprzez wspólne wypełnianie zadań, okazywanie sobie wzajemnej miłości, nie wszystko na co dzień wygląda tak różowo,prawda?

Odpowiedni wybór małżonka, prawidłowa postawa wobec siebie i jego / jej, dojrzała obustronna miłość, wzajemna akceptacja i zrozumienie pomagają w osiągnięciu pozytywnego zakończenia.

Dobrany związek małżeński to taki, w którym występuje odpowiedni poziom: miłości, więzi interpersonalnej, intymności, podobieństwa, pożycia seksualnego, stosunku do dzieci, a także określony typ motywów wyboru partnera przed zawarciem tego sformalizowanego związku. O tym, czy Wasz związek jest udany czy nie, nie decydują jeszcze istniejące  w nim konflikty. Te bowiem mogą być też konstruktywne, czyli takie, które wzmocnią więź między Wami. (o tym, w odrębnym artykule)

J.F. Cuber i P. Harrof przeprowadzili na grupie 437 osób między 35, a 55 rokiem życia, żyjących w małżeństwie w 1965 roku badania, próbując ustalić podstawową typologię związków małżeńskich.

 • Związek nawykowo – konfliktowy – małżonkowie żyją w stałej atmosferze napięcia nie rozwiązując konstruktywnie konfliktów;
 • Związek wygasły – charakteryzujący się zanikaniem pozytywnych uczuć małżonków, obcością i pustką, która jest boleśnie odczuwana i często kompensowana postawą nadopiekuńczości wobec dzieci;
 • Związek utylitarny – zawarty i realizowany tylko na zasadzie wyrachowanej umowy,  w którym małżonków nie łączyły i nie łączą pozytywne uczucia, a każdy z nich jest pochłonięty realizacją własnych planów poza małżeństwem;
 • Związek żywy – o silnej, wzajemnej więzi uczuciowej małżonków i wspólnej realizacji wielu zadań;
 • Związek zupełny – bogatszy jeszcze od związku żywego o całkowite współrozumienie i współdziałanie wynikające z najgłębszych potrzeb obdarzania siebie nawzajem.

W małżeństwie więc ważne jest ustabilizowanie równowagi wewnętrznej dającej obojgu poczucie szczęścia. Taki związek będzie stabilny. W związkach, w których unika się omawiania i rozwiązywania problemów, w których każdy ze współmałżonków żyje własnym światem, lub co gorsza takie, które powstały tylko i wyłącznie ze względów moralnych, religijnych, kulturowych, w których partnerów nie łączy nic, trudno liczyć na pozytywny rozwój sytuacji i osiągnięcie satysfakcji.

Ciekawa typologia pochodzi też z 1971 roku od E. Shostroma i J. Kavanaugha:

Związki oparte na zależnościach:

 • Związek opiekuńczy = „Matki i synowie” – opiera się na nienaturalnych i fałszywych relacjach „bezradnego” męża i dominującej, zaradnej żony. Zewnętrznie związek taki możecie uznać za udany, jednak sytuacja w jego „wnętrzu” uniemożliwia rozwój każdego ze współmałżonków.
 • Związek wspierający = „Ojcowie i lalki” – sprowadza się do odgrywania ról, silnego opiekuna w przypadku męża i bezradnego dziecka, w przypadku żony. W rzeczywistości jest to związek oparty na manipulacji, niszczący obie strony.
 • Związek wyzywający = „Wiedźmy i czarujący mężczyźni” – z pozoru jest związkiem silnej kobiety i bezradnego łagodnego mężczyzny. W rzeczywistości bezradność męża jest ucieczką od rozwiązywania konfliktów, a dominujące zachowania żony maskują pragnienie akceptacji i miłości. 
 • Związek wychowawczy = „Panowie i służące” – oparty na poczuciu przewagi mężczyzny, kultu jego dominacji, wyższości, wagi zdania. Kobieta w takim związku swoją wartość opiera na stałej i podporządkowanej mężowi pracy. W takiej atmosferze kultu ojca wychowuje też dzieci. Związki tego typu, szczególnie po dorośnięciu dzieci, stają się związkami pustymi.

Związki oparte na niezależności:

 • Związek konfrontacyjny = „Jastrzębie” – w tym związku toczy się stała walka oparta na wzajemnym zadawaniu sobie bólu, a małżonkowie czują się samotni i niekochani, w rzeczywistości pragnąc wzajemnych uczuć.
 • Związek usłużny = „Gołębie” – jest pozornie udanym związkiem, bez konfliktów, w którym małżonkowie będąc zawsze mili i uprzejmi nie potrafią być autentycznie sobą.

Siedzisz teraz i myślisz „niemożliwe”, a my mamy nadzieję, że ten chwilowy szok pozwoli Wam na dostrzeżenie istoty problemu Waszego małżeństwa (jeśli taki istnieje), odpowiednie nazwanie go i przede wszystkim popchnie Was w kierunku rozwiązywania konfliktów.

Literatura:

 1. Ryś M. – „Psychologia małżeństwa w zarysie”
 2. Ziemska M. – „Postawy małżonków wobec siebie”
 3. Ziemska M. – „Czynniki konstytuujące życie małżeńskie”
 4. Szopińska K., Szopiński J. – „Satysfakcja w małżeństwie”
 5. Braun – Gałkowska M. – „Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie”

red. tatawtarapatach / fot. źródło: publicdomainpictures; George Hodan