Narzeczeństwo – czy jest potrzebne, a może tak od razu się „chajtnąć”?

Prawne ujęcie „zaręczyn” nie jest zbyt romantyczne. Część kobiet powiedziałaby, że paragrafy odnoszące się do tego wydarzenia pisał facet, część facetów pewnie też przyznałaby mu rację.

Narzeczeństwo to jednak nie tylko to co w świetle prawa, ale też, jeżeli nie przede wszystkim, to co w świetle psychologii przyszłego małżeństwa. Jest bowiem okresem, w którym ostatecznie poznajemy drugiego człowieka – partnera, z którym w małżeństwie współpracować będziemy przez resztę życia.

zaręczyny i małżeństwo

Szczęście małżonków określane jest 20 lat przed ich narodzeniem …

Jeśli nie spotkaliście się z określeniem, że szczęście małżonków określane jest 20 lat przed ich narodzeniem, wiedzcie, że jest w nim dużo racji. Postawy naszych rodziców, atmosfera w domu rodzinnym istotnie wpływają na całokształt naszego przyszłego (lub trwającego już) małżeństwa . Wzory wyniesione z domu zakorzenione są głęboko w psychice człowieka.

Dochodzi do tego fakt zafałszowanego obrazu samych siebie, który często każdy z nas wynosi z domu rodzinnego. W skład tego zafałszowanego obrazu wchodzą m.in. zbyt wygórowana ocena samego siebie, przekonanie o własnej wyższości, nieomylności. Jest to częste zjawisko w przypadku nieprawidłowo wychowywanych jedynaków, lub w wyniku nadopiekuńczych postaw rodziców. Na drugim biegunie formuje się postać o zaniżonym poczuciu własnej wartości, przeświadczona o własnej nie – godności, bezwartościowości. To z kolei może być spowodowane dominującą,a nawet despotyczną postawą rodziców, atmosferą wiecznej krytyki, napięcia, wyśmiewań, zbyt wygórowanych wymagań.

Jak wykazują badania prowadzone na przestrzeni lat, osoby, które w dzieciństwie nie były „właściwie” kochane, lub tez odrzucane, wyśmiewane, w późniejszych relacjach z bliskimi zwracają przesadną uwagę przede wszystkim na te zachowania które mogą świadczyć o braku miłości. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zakres tych zachowań jest marginalny, charakter przypadkowy, a towarzyszy im szereg dowodów prawdziwej miłości, które w świetle tych wcześniejszych są niedostrzegane, lub zupełnie pomijane.

Skrzywiony obraz własnej osoby bardzo utrudnia życie w małżeństwie, często stoi na przeszkodzie do przeżywania pełnego szczęścia, które przecież może dawać życie w małżeństwie.

Okres narzeczeński

Dlatego też przed zawarciem związku małżeńskiego ważny jest stopień w jakim poznajemy swojego partnera. To w jaki sposób go poznamy i czy realnie będziemy mogli go ocenić (a także siebie), wpłynie nie tylko na Wasze przyszłe losy, ale też na losy całej Waszej rodziny (w tym przede wszystkim dzieci).

Okresem, w którym możecie poznać bliżej przyszłego współmałżonka jest okres narzeczeństwa. W tym czasie możecie zyskać umiejętność pełnego wyrażania siebie, swoich uczuć, pragnień, postaw, opinii w atmosferze życzliwości i miłości. W sposób taki by respektować uczucia drugiego człowieka.

Okres narzeczeński nie zawsze jest takim momentem w życiu dwojga ludzi, który z dnia na dzień zmienia realia ich wzajemnego poznawania siebie. Oczywiście zdarza się, że romantyczne zaręczyny stanowią dla pary przełom we wzajemnym funkcjonowaniu i pociągają za sobą lawinę zmian, jednak czasem jest to po prostu wzajemne ustalenie przyszłych planów.

Jak dobrze wykorzystać ten okres?

Przede wszystkim na poznanie współmałżonka. Zaręczyny, wbrew opinii wielu osób nie są zdarzeniem decydującym (tym jest dopiero małżeństwo), ale są aktem woli.  Nie jest to też czas, w którym mamy egzaminować swojego partnera, lub partnerkę z tego jakim jest człowiekiem i czy na pewno wszystko z nim jest w porządku. Pamiętajmy, że i my podlegamy takiej ocenie nie będąc przecież wyznacznikiem tego co dobre i właściwe.

Chodzi tu raczej nie o ocenę, ale o możliwie najtrafniejszy dobór pod względem:

 • zgodności postaw wobec nadrzędnych wartości,
 • zgodność wyznawanych wartości w ogóle,
 • postaw moralnych i moralnych ocen dotyczących istotnych problemów życia małżeńskiego i rodzinnego,
 • postaw wobec przekazywania życia, antykoncepcji, przerywania ciąży, wierności małżeńskiej, dzietności itp.,
 • wyobrażeń dotyczących wspólnego życia,
 • charakterów, cech temperamentu,
 • akceptacji, lub jej braku trwałych przyzwyczajeń, nałogów,
 • wyobrażeń do przyszłych pełnionych ról: męża, żony, matki, ojca,
 • wyobrażeń dotyczących wpływu rodziny jednej i drugiej strony na Wasze wspólne życie, dopuszczalnego stopnia ingerencji,
 • sfery emocjonalnej.

Jest to okres, w którego czasie możecie wypracować skuteczne metody wzajemnego porozumiewania się.

Związek małżeński będzie udany wtedy, kiedy partnerzy dobrze się poznają, lub zaakceptują swoje cechy osobowości. Bardzo ważna jest mentalność drugiego człowieka, poczucie realizmu, sprawdzianem tych dwóch jest zdolność do obiektywnej oceny samego siebie i do samokontroli, w końcu do podjęcia twórczego wysiłku nad samym sobą.

Przyszłego współmałżonka warto poznać w wielu różnych sytuacjach życia codziennego. Ocena człowieka jedynie na podstawie czasu spędzonego na wspólnych rozrywkach, zabawach i odpoczynku jest bardzo subiektywna, jeśli nie zafałszowana. Każdy z nas prezentuje się przecież w taki sposób w jaki chciałby być postrzegany.

To nie takie proste, ponieważ …

Poznanie rzeczywistych cech partnera utrudnia zakochanie. Zakochanie jest idealizacją cech naszej partnerki / partnera. Prowadzi do naiwnej ufności na przykład w zmianę pewnych spraw, cech, nawyków po ślubie. To oczywiście wcale nie musi nastąpić.

W okresie narzeczeńskim E. Sujak radzi, by sięgnąć do środowiska rodzinnego partnera. Poznanie relacji wewnątrzrodzinnych daje obraz postaw wybranej osoby wobec matki, ojca, rodzeństwa, szeroko rozumianych osób bliskich, a także tło warunków w jakich dana osoba wzrastała.

Literatura:

 1. Ryś M. – „Psychologia małżeństwa w zarysie”
 2. Ziemska M. – „Postawy małżonków wobec siebie”
 3. Ziemska M. – „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka” (w: ) „Rodzina i dziecko”
 4. Ziemska M. – „Czynniki konstytuujące życie małżeńskie”
 5. Braun – Gałkowska M. – „Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie”
 6. Sujak E. – „Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie”

red. tatawtarapatach / fot. źródło: publicdomainpictures; George Hodan