Opieka okołoporodowa 2013/2014 – prawa pacjenta, które warto znać!

Co to jest?

Dokument podpisany przez Ministra Zdrowie nosi nazwę „Standardu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu, oraz opieki nad noworodkiem.” Dotyczy wszystkich placówek świadczących opiekę okołoporodową. Powstał przy współpracy ekspertów ginekologów, położników, neonatologów, położnych i przedstawicieli Fundacji Rodzić po Ludzku. Jego celem jest poprawa opieki okołoporodowej, zwalczanie przestarzałych metod prowadzenia porodu, ograniczenie nadmiernej medykalizacji, przestrzeganie praw pacjenta, ograniczenie rutyny w opiece nad kobietami w ciąży. Uwzględnienie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

Od kiedy obowiązuje?

Od 2011 roku.

Czego dokument nie określa?

Procedur związanych w sytuacji porodu z komplikacjami, gdy pojawia się konieczność interwencji medycznej w naturalny jego przebieg.

Najważniejsze regulacje 

  1. Ciąża – określa zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych, konsultacji medycznych w ciąży oraz okres w jakim powinny być one wykonywane. Ciąża może być prowadzona przez ginekologa lub położną ( trzykrotnie w trakcie ciąży musi ona skierować pacjentkę do lekarza). Położna powinna także oferować spotkania indywidualne, lub grupowe przygotowujące do porodu.
  2. Prawa pacjentki – kobieta decydować może o tym, gdzie będzie rodzić: w szpitalu, czy w domu, z kim oraz w jaki sposób. Kobieta ma prawo do pełnej informacji na temat stanu zdrowia jej i dziecka.
  3. Przy porodzie może towarzyszyć kobiecie bliska osoba – jest to prawo do „dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”. Osobą towarzyszącą przy porodzie może być mąż, lub partner, ale także inna wskazana przez rodzącą osoba. Zadaniem osoby towarzyszącej jest wsparcie kobiety w trudnych momentach porodu. Personel medyczny ma obowiązek współpracy z osobą towarzyszącą. Szpital nie może pobierać opłat za pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie, które przekraczałyby rzeczywiste koszty realizacji tego prawa np. opłata za strój, czy posiłek.
  4. Plan poroduczytaj więcej: Plan porodu – zaplanujcie to razem!
  5. Indywidualne podejście – badania KTG, badania ginekologiczne wewnętrzne częstsze niż co dwie godziny, przyśpieszanie porodu, nacinanie krocza i każda inna interwencja będą musiały być skonsultowane z kobietą.
  6. Poród aktywny – podczas całego porodu kobieta powinna mieć możliwość swobodnego poruszania się, stosowania naturalnych metod łagodzenia bólu, korzystania z wanny z ciepłą wodą, masażu, picia, przybrania najbardziej dogodnej pozycji do parcia, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych.
  7. Pierwszy kontakt z dzieckiem – personel medyczny powinien zapewnić kobiecie pierwszy kontakt z dzieckiem „skóra do skóry”, który trwa nie mniej niż 2 godziny. Może być on skrócony lub przerwany jesli mamie, lub dziecku potrzebna jest pomoc medyczna. W trakcie trwania „pierwszego kontaktu” personel medyczny powinien pomóc mamie w prawidłowym przystawieniu dziecka do piersi. Wstępne badania np. wg. skali Apgar mogą odbywać się kiedy maluch leży a brzuchu mamy. Pozostałe, bardziej szczegółowe badania mogą i powinny odbyć sie do 12 godzin po porodzie (neonatolog lub pediatra).
  8. Pomoc w karmieniu w pierwszych dniach po porodzie – standard zobowiązuje personel medyczny do dostarczenia Wam, szczególnie mamie, Tobie – byś później mógł mamie pomagać, informacji dotyczących prawidłowego przystawiania dziecka do piersi. Chodzi tu o pozycję, częstotliwość, długość karmienia itp. Zobowiązuje także personel medyczny do niepodawania dziecku karmionemu piersią: wody, wody z glukozą, sztucznego mleka.
  9. Opieka w połogu – po powrocie do domu, w ciągu kilku dni zjawi się u Was położna środowiskowej – rodzinnej. W czasie ciąży musicie jednak wypełnić w przychodni deklarację o tym, z opieki jakiej położnej chcecie korzystać. (Jeśli uczęszczacie do Szkoły Rodzenia Wasza położna z pewnością zaproponuje Wam swoją opiekę.) W trakcie wizyt położna powinna ocenić stan zdrowia nie tylko dziecka, ale i mamy, udzielić rad, wskazówek na temat pielęgnacji (np. pierwsza kąpiel, pieluszkowanie, masaż) oraz karmienia dziecka. Położna odwiedza mamę i maleństwo zazwyczaj od 4 do 6 razy.

przeczytaj pełną treść dokumentu: STANDARDY POSTEPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU SWIADCZEN ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETA W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI NAD NOWORODKIEM

red. tatawtarapatach / fot. źródło: publicdomainpictures.net