Ortografia – pomóż dziecku zrozumieć jej zasady! cz. I ŁĄCZNA PISOWNIA PARTYKUŁY „NIE”

Początki nauki zasad ortograficznych to dla dziecka „czarna magia”! Coś, co dla nas jest oczywiste, dla dziecka jest zupełną nowością. Nie czytało w życiu jeszcze wielu książek, nie zdążyło się „opatrzeć” z wyglądem wyrazów.

Jako początkujący użytkownik pisanego języka, dziecko może mieć poważne trudności ze zrozumieniem i zastosowaniem niektórych zasad.

Definicja: „nie” to partykuła występująca przed głównym składnikiem zdania lub równoważnikiem zdania, zmieniająca jego treść na przeciwną.

źródło: SJP

Teoria dla dziecka

pisownia z nie - dziecko

Rymowanka dla dziecka

 podtytuł

Teoria dla Rodzica

  • „NIE” piszemy łącznie rzeczownikami i przymiotnikami (stopień równy). Przykład: niefortunna, niemiła, niefart, niełatwe, nieprosta, nieład.
  • „NIE” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi) niezależnie od tego, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Przykład: nieopisane szczęście spotkało dziś mamę; dzisiaj znalazłam nieopisane w podręczniku informacje, słońce grzało nieustająco od poniedziałku do piątku; Matka Boska Nieustającej Pomocy.
  • „NIE” piszemy łącznie przysłówkami utworzonymi od przymiotników. Przykład: niedrogo, niejasno, niemile, nietrudno. 
  • „NIE” z nazwami własnymi piszemy łącznie z łącznikiem. Przykład: nie-Polak, nie-Duńczyk, nie-Europejczyk.
Podane zasady dotyczące pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych są oparte na uchwale Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1997 r.

Dominika Różycka – Glińska

polonistka