Płatne studia w Polsce?

Trybunał Konstytucyjny, 22 kwietnia 2014 roku, ma zadecydować o tym, czy za drugi kierunek studiów studenci (lub ich Rodzice) będą musieli zapłacić . Choć Polsce przysługuje prawo do bezpłatnej nauki to jednak jak stwierdziła tego samego dnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska: „nie w każdej formie”…

Wniosek Trybunału dotyczący zgodności z konstytucją przepisu o odpłatności za drugi kierunek studiów złożyli w 2011 roku politycy z PiS. 22 kwietnia br. do Rzecznika Praw Obywatelskich, w tej samej sprawie wystąpili przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Jakimi argumentami posługują się przedstawiciele PiS i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej?

  • przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP gwarantującą równy, bezpłatny, powszechny dostęp do edukacji na wszystkich poziomach, 
  • ograniczenie dostępu do darmowego studiowania II kierunku przyczyniło się do kryzysu i zapaści finansowej wielu wydziałów humanistycznych i społecznych

Minister Kolarska – Bobińska określiła ponowne złożenie wniosku w tej sprawie jako działanie „fajerwerkowe” i „przedwyborcze” dodając: Sądzę, że nauka bezpłatna przysługuje w Polsce, ale nie oznacza to, że powinna przysługiwać każda jej forma, przez każdy przedział czasowy (…) Zmienia się sposób myślenia młodzieży o studiach, zmienia się zainteresowanie kierunkami studiów, a przede wszystkim maleje liczba studentów. Przywrócenie bezpłatnego drugiego kierunku to nie jest rozwiązanie. Trzeba myśleć, co zrobić, by wzmocnić polską humanistykę, bo pewne trendy są nieodwracalne. Szukajmy trwałych systemowych rozwiązań, a nie doraźnych działań.” Zdaniem minister nauki i szkolnictwa wyższego, spadek zainteresowania drugim kierunkiem studiów obserwuje się  już od 2007 roku. 

Jednymi z systemowych rozwiązań, które miała na myśli minister, są: wprowadzenie części humanistycznych przedmiotach na politechnikach, oraz zwolnienie z opłat za II kierunek studiów 20 %  najlepszych studentów uczelni. Wnioskujący nie są jednak usatysfakcjonowani takim rozwiązaniem sytuacji.

red. tatawtarapatach.com