Prawa dziecka w szpitalu – Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu

Na chorobę chyba nigdy nie da się przygotować. To wszystko dzieje się nagle, Maluch nie wie co się z nim dzieje, Rodzice nie do końca wiedzą, gdzie się udać, do kogo pójść po celną diagnozę, w końcu jeśli dziecko trafi do szpitala to co mogą, a czego nie mogą wraz z Maluchem wymagać od personelu oddziału dziecięcego. Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu to zbiór 10 praw. Praw zawartych w tej karcie przestrzegać muszą wszystkie szpitale w Europie, w szczególności zaś dotyczy to oddziałów dziecięcych.

Leczenie w szpitalu – kiedy i dlaczego?

Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy gdy dany rodzaj leczenia nie może być przeprowadzony w domu lub w formie leczenia ambulatoryjnego. Dzieci powinny być chronione przed zbędnymi zabiegami, które są nieprzydatne w procesie leczenia. Zespół zajmujący się opieką nad chorym dzieckiem powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.

Sala szpitalna

Dziecko nie powinno znajdować się w jednej sali z osobami dorosłymi, lub dziećmi o wiele starszymi. Personel powinien umożliwić dziecku przebywanie w sali z rówieśnikami, lub dziećmi w zbliżonym wieku. Sala, w której przebywa dziecko powinna być wyposażona w taki sposób by zaspokoić potrzeby odpowiednie dla jego wieku w tym np. możliwość zabawy, lub nauki.

Obecność Rodzica, lub Opiekuna

Dzieci mają prawo przez cały czas przebywać w szpitalu razem z Rodzicem, lub Opiekunem.

Szpital nie powinien wprowadzać żadnych ograniczeń dotyczących odwiedzających, nawet gdy Dziecko jest bardzo małe. Rodzicom, którzy chcą zostać w szpitalu z dzieckiem należy stworzyć do tego odpowiednie warunki (…)  personel medyczny powinien zachęcać Rodziców do zostawania przy Dziecku. Zgodnie z tymi zasadami pobyt Opiekunów z Dzieckiem w szpitalu nie powinien być związany z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów.”

Dostęp do informacji o leczeniu

Rodzice, Opiekunowie oraz dzieci mają prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu.

„W przypadku Dzieci należy jednak pamiętać, że informacja musi być dostosowanych do wieku i możliwości rozumienia Dziecka. Dzieci i ich Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia, a wiec także mogą nie wyrazić zgody na pewne zabiegi.”

Kontakt dziecka z personelem

Personel pracujący na oddziale dziecięcym powinien być odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi (np. przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne). Dzieci powinny być traktowane z szacunkiem i wyrozumiałością. Jest to szczególnie ważne by reakcje personelu były dostosowane do wieku małych pacjentów, którzy nie zawsze reagować będą odpowiednio do reakcji osób dorosłych w wielu „szpitalnych sytuacjach”.

Chodzi przede wszystkim o to by dziecko nie miało urazu do procesu leczenia, nie kojarzyło wizyty w szpitalu ze stresem, a sam pobyt w szpitalu nie wiązał się dla niego z przykrymi wspomnieniami. W niektórych przypadkach ma to przecież kluczowe znaczenie w procesie powrotu do zdrowia dziecka.

Sami Rodzice powinni pamiętać o tych prawach i wziąć sprawy także w swoje ręce m.in. dopytując lekarza o szczegóły, interesując się tym, jakie badania ma przeprowadzane dziecko, w jakim celu, jeśli dotychczasowe leczenie nie przynosi efektów warto z uporem dochodzić informacji jakie badania nie zostały jeszcze przeprowadzone, a mogą pomóc w diagnozie i dalszym leczeniu.

źródło: Ministerstwo Zdrowia – Europejska Karta Praw Dziecka w SzpitaluKomunikat w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej dziecka jego rodzicom

kontakt z  Rzecznikiem Praw Pacjenta (bezpłatna infolinia od pn. do pt. 9:00-21:00) tel. 800 – 190 – 590

red. DRG