Prywatny, czy sądowy – który test DNA jest lepszy?

Często odnoszę wrażenie, że dla niektórych naszych klientów testy prywatne są mniej wiarygodne w porównaniu z badaniami sądowymi. Czy to prawda? Nie. W laboratorium, w którym pracuję przyjmując materiał do badań nie rozdzielamy próbek na te, które pochodzą ze zleceń prywatnych od tych, zlecanych bezpośrednio z sądów.

Niezależnie od rodzaju zlecanego badania wszystkie analizy wykonywane są w identyczny sposób, dlatego pewność i jednoznaczność wyniku jest taka sama. Różnica między tymi badaniami polega  po prostu w sposobie pobrania materiału.

Testy prywatne wymagają spełnienia mniej formalności. Materiał do badania można pobrać samodzielnie w domu (do badań pobiera się zwykle wymaz z wewnętrznej strony policzka – ze środka buzi). Nie trzeba włączać do badania materiału od matki dziecka gdyż jej próbka w większości zlecanych badań nie jest potrzebna do uzyskania jednoznacznego wyniku. Oczywiście czasami zdarzają się sytuacje gdzie konieczne jest włączenie matki do testu, ale wówczas klient zostaje o tym fakcie poinformowany. Dużą zaletą badań prywatnych jest możliwość wykonania badania na podstawie innych próbek, które można pobrać w bardziej dyskretny sposób jak: włosy z cebulkami, plamy krwi, chusteczka do nosa z katarem, plamy nasienia lub szczoteczka do zębów.

Jeśli ktoś rozważa wykorzystanie wyniku testu DNA przed sądem lub inną instytucją to prywatny test może okazać się niewystarczającym dowodem. Dlaczego? Przy pobraniu materiału nie są obecne niezależne osoby, które poświadczają, że w badaniu wzięły udział właściwe osoby. Wynik badania prywatnego nie ma wartości dowodowej dla sądu, niemniej jednak często jest postrzegany przez organy wymiaru sprawiedliwości jako dowód wstępny.

Z kolei badania wykonane zgodnie z procedurą sądową posiadają już wartość dowodową, ponieważ próbki do badania pobierane są w placówce medycznej,  w obecności świadków. Przed samym pobraniem materiału osoby biorące udział w teście okazują aktualny dowód tożsamości, co potwierdza, że na pobranie stawiły się właściwe osoby. Zwykle do wyniku testu sądowego dodatkowo dołączana jest opinia opracowana przez eksperta z zakresu ustalania ojcostwa, pełniącego funkcję biegłego sądowego. Badanie z tak pobranym materiałem stanowi dowód dla sądu.

Z naszych wewnętrznych statystyk wynika, że zdecydowanie więcej osób wybiera testy prywatne prawdopodobnie ze względu na mniejszą ilość formalności związanych z wykonaniem badania.

Barbara Prokurat

ekspert do spraw ustalania ojcostwa i pokrewieństwa (biegły sądowy)

testDNA Services Sp. z o.o.

Bez tytułu