Anna Legeżyńska 

psycholog

o mnie eksperci twt

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Od 2009 roku pracuję z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera prowadząc indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne oraz asystując w przedszkolu i szkole. Dotychczasową pracę realizowałam w ramach Ośrodka Opieki Społecznej oraz we współpracy z ośrodkiem Synergis, ASYSTA i Fundacją Synapsis. Odbyłam staż w Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces uczestnicząc w terapii grupowej dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera. Ukończyłam szkolenia:

  • Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem
  • ABA – stosowana analiza zachowania
  • Planowanie, wdrażanie i monitorowanie programu edukacyjnego
  • Ku samodzielności: nauka komunikacji, zabawy i samoobsługi
  • TTAP- narzędzie do diagnozy funkcjonalnej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem w oparciu o PEP-R
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carole Sutton
  • wspomaganie dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera
  • Rehabilitacja psychospołeczna osób z zaburzeniami psychicznymi.

W swojej pracy kładę duży nacisk na nawiązanie z dzieckiem ciepłej, bezpiecznej relacji, która ułatwia naukę nowych umiejętności i sprawia, że sesja terapeutyczna staje się okazją do dobrej zabawy. Dużą wagę przykładam do współpracy z rodzicami i placówką, do której uczęszcza dziecko, by bardziej kompleksowo wspomóc je w przezwyciężaniu trudności. Z Fundacją „SILENTIO” współpracuję od lutego 2012 roku.

więcej na stronie Fundacja Silentio – zespół

moje artykuły twt eksperci

Skąd się bierze trudne zachowanie?

Bawimy się „na niby”, ale na poważnie

Nie oceniam! – Anna Legeżyńska

Jak rozpoznać autyzm u dziecka? – Anna Legeżyńska

psychologia-twt-300x70