Tag Archives: DDA

Dorosłe dzieci alkoholików – wszystko co powinieneś wiedzieć o DDA

Alkoholizm  jednego członka rodziny jest chorobą całej rodziny.  Skutki  choroby alkoholowej dotykają nie tylko samego nałogowca, ale wszystkich członków jego rodziny, jednakże skutki te są najboleśniejsze w stosunku do dzieci, które wchodząc

Psychologiczne pozycje życiowe dzieci z rodzin alkoholowych

Osoby pochodzące z rodzin z problem alkoholowym w dorosłym życiu doświadczają wielu złożonych problemów, które wpływają na ich funkcjonowanie społeczne. Według znanego amerykańskiego psychiatry Erica Berna, wiele trudności w relacjach interpersonalnych jest

DDA – grupy samopomocowe

Coraz  częściej osoby pochodzące z rodzin nadużywających alkoholu  szukają pomocy w tak zwanych grupach samopomocowych DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Wiele osób uzmysławia sobie jak ważnym elementem w ich życiu jest uwolnienie się

Role dzieci w rodzinie alkoholowej

Dzieci wychowujące się w rodzinach z uzależnionych od alkoholu często przyjmują postawy obronne wobec życia. Dzieje się tak ponieważ dzieci te chcą uchronić się przed bolesną konfrontacją z rzeczywistością. Nieświadomie stają się

Dorosłe życie dzieci alkoholików

Alkoholizm  jednego członka rodziny jest chorobą całej rodziny.  Skutki  choroby alkoholowej dotykają nie tylko samego nałogowca, ale wszystkich członków jego rodziny, jednakże skutki te są najboleśniejsze w stosunku do dzieci, które wchodząc