Biznesmen w tarapatach – kontrola podatkowa

Czy da się prowadzić własną firmę i jednocześnie opiekować się samotnie dzieckiem? Wielu ojcom się to udaje – najczęściej tym, którzy decydują się na prowadzenie biznesu w domu.  Dzięki takiej pracy mogą pozwolić sobie na częstsze kontakty z dzieckiem, większą niezależność, oszczędność na opiekunce… Jednak własny biznes poza licznymi zaletami ma też minusy, na przykład skomplikowaną biurokrację i częste kontrole ze strony urzędów. Tą, która najczęściej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, jest kontrola podatkowa. Warto wiedzieć jakie są jej najczęstsze przyczyny, a także jakich błędów nie popełniać, jeśli chce się uniknąć nieprzyjemności. 

Jakie są najczęstsze przyczyny kontroli?

Kontrola podatkowa to innymi słowy „czynności sprawdzające” w zakresie podatku VAT, czyli sprawdzenie czy przedsiębiorca prowadząc firmę stosuje się do przepisów prawa podatkowego. Urząd skarbowy może zainteresować się daną firmą wtedy, gdy przedsiębiorca wykazuje dużo większe niż zazwyczaj kwoty podatku do zwrotu, szczególnie w przyśpieszonym terminie. Innym równie częstym powodem jest wykazywanie dużych zakupów środków trwałych i żądających bezpośredniego zwrotu znacznych kwot.

Jeśli podatnik deklaruje nadzwyczaj wysoki podatek naliczony, a przy tym małą sprzedaż, wówczas również może się spodziewać „czynności sprawdzających” ze strony urzędu skarbowego. Tak samo przy składaniu zbyt wielu korekt deklaracji podatkowej.

Jaki jest przebieg kontroli VAT?

Podczas kontroli z urzędu urzędnicy najczęściej sprawdzają, czy przedsiębiorca stosuje właściwe stawki podatkowe, a także czy kwoty ujęte w deklaracji podatkowej zgadzają się z zapisami w rejestrach VAT. Sprawdzają również to, czy zapisy w rejestrach VAT zgadzają się z dokumentami źródłowymi – fakturami. Przedsiębiorca może spodziewać się, że kontroler zechce upewnić się co do tego, czy faktury spełniają  wszelkie wymogi formalne, a zatem czy posiadają na przykład stawki podatku, datę wystawienia faktury, wartość sprzedaży, imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy oraz jego adres…

Kontrolerzy mogą również zechcieć zweryfikować czy zmniejszenie obrotu zostało prawidłowo udokumentowane, innymi słowy czy kontrolowany posiada oryginał paragonu, kartę gwarancyjną, protokół uznania reklamacji lub potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – firmę.

Co ciekawe, nie zawsze kontrola podatkowa jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanej firmy. W niektórych przypadkach przeprowadza się ją w urzędzie skarbowym. Po skończonej kontroli sporządza się protokół, i od tej chwili przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie wszelkich uwag bądź wyjaśnień. 

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców?

Urząd skarbowy często zgłasza zastrzeżenia odnośnie przedwcześnie odliczanego podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Warto zwrócić uwagę na poprawne odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych, faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych i faktur zakupu usług noclegowych, ponieważ to właśnie te odliczenia urzędnicy najczęściej poddają w wątpliwość.

ifirma

mała księgowość internetowa

ifirma400