Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera – poznaj predyspozycje swojego dziecka!

Rok szkolny za pasem. Jeśli jesteś rodzicem sześciolatka na pewno martwisz się czy Twoje dziecko poradzi sobie w szkole. W domu, lub przedszkolu lubiło tylko rysować, śpiewać, lub uczestniczyć w ćwiczeniach fizycznych. Istnieje koncepcja edukacji oparta na teorii inteligencji wielorakich według której każde dziecko uczy się inaczej. 

Duży wpływ na rozwój inteligencji wielorakich ma środowisko szkolne i rodzinne. Choć każdy z nas posiada wszystkie te inteligencje rozwinięte w różnym stopniu, już około 3 roku życia ujawniają się w nas te dominujące. Decydują one o tym , w co dziecko lubi się bawić, w jaki sposób nawiązuje kontakty z otoczeniem i w jakich dziedzinach staje się aktywne.

Świadomość predyspozycji dziecka jest szczególnie ważna dla Rodziców, którzy organizując czas dziecka często kierują się własnymi preferencjami. Nie ma ono w tedy okazji doświadczyć pewnych rodzajów aktywności, które wpłynęłyby lepiej na jego rozwój.

Zadaniem szkoły jest rozwijanie tych inteligencji w równym stopniu.

Inteligencja językowa

Dziecko jest zorganizowane  i systematyczne. Lubi słuchać, czytać, pisać. Dobrze zapamiętuje szczegółowe informacje. Może z jednej strony lubić dużo mówić, ale też wpadać w zamyślenie.

Inteligencja logiczno – matematyczna

Dziecko lubi wypowiadać się precyzyjnie, liczyć i rozwiązywać zagadki / łamigłówki. Posiada zacięcie do eksperymentowania. Wszystko co robi przebiega "krok po kroku".

Inteligencja wizualno – przestrzenna

Dziecko ma bardzo rozwiniętą wyobraźnię co odzwierciedla się w zamiłowaniu do rysunku, budowy z klocków, oglądania filmów. Dziecko fascynuje się mapami, a podczas słuchania czytanych tekstów lubi oglądać dotyczących tekstu ilustracji. Czytając książki lubi podkreślać, kolorować i uzupełniać rysunki.

Inteligencja muzyczna

Dziecko jest wrażliwe na rytm i muzykę. Lubi śpiewać, tańczyć, uczyć się wierszyków poprzez "wyśpiewywanie" ich. Lubi kiedy muzyka towarzyszy mu w zabawie.

Inteligencja kinestetyczna (motoryczna)

Dziecko lubi spędzać czas w ruchu i wysiłek fizyczny. Jest sprawne ruchowo i odznacza je zamiłowanie do "manipulowania" zabawkami.  Zabawa dziecka polega na ciągłym dotykaniu, przesuwaniu zabawek. Dziecko wierci się jeśli nie może działać aktywnie w danej sytuacji. Lubi aktywność taneczną, grę w szkolnych teatrzykach.

Inteligencja przyrodnicza

Dziecko interesuje się wszystkim co związane jest z przyrodą, roślinami, zwierzętami, czy podróżami. Interesują je zjawiska przyrodnicze, a nauka najlepiej "wchodzi" mu na świeżym powietrzu. Jest zapalonym hodowcą i lgnie do zwierząt.

Inteligencja interpersonalna

Łatwo nawiązuje kontakty zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Często przewodzi grupie dzieci, ma wielu przyjaciół, lubi zabawy i aktywność w grupie.

Inteligencja intrapersonalna

Dziecko lubi bawić się samo i ma niewielu przyjaciół. Potrafi bardzo trafnie nazywać swoje emocje i jest ich świadome. Samo wyznacza sobie poziom wykonywania poszczególnych zadań. Jego pragnieniem jest odróżnianie się od innych.

red. tatawtarapatach / DG / źródło fot. pixabay.com