Urlop ojcowski

W dzisiejszych czasach zmienia się stereotypowe spojrzenie na rolę ojca, który ma na celu utrzymanie rodziny. Coraz częściej mężczyźni chcą aktywnie uczestniczyć w opiece nad niemowlęciem, bo przecież każdy wspólny dzień ojca z dzieckiem jest bardzo ważny dla całej rodziny. Coraz więcej młodych tatusiów korzysta z przysługujących im urlopów ojcowskich i tacierzyńskich.

URLOP OJCOWSKI, to dodatkowe wolne dni, które może wykorzystać ojciec, niezależnie od urlopu matki. Przysługuje tylko wtedy, gdy oboje z rodziców są zatrudnieni na umowę o pracę. Decyzja, czy tata dziecka chce wykorzystać urlop ojcowski, należy do niego, a pracodawca nie może mu go odmówić. Wniosek (wraz z dołączonym aktem urodzenia dziecka i oświadczeniem, że urlop ten nie był już wcześniej wykorzystywany) należy złożyć u swojego pracodawcy nie krócej niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Widać, że osoby stanowiące prawo w Polsce zaczęły interesować się rolą ojca.W 2010 roku skorzystało z niego ponad 3 tys. mężczyzn, rok później już 7 tys. Od stycznia 2013 roku można będzie spodziewać się pozytywnych zmian w ustawie dotyczącej urlopów ojcowskich. (Wszystkie zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich wejdą w życie 1 września 2013 roku.)

Dzięki nim, ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo aż do 8 tygodni urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia  przez dziecko 2 roku życia albo,
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przed dziecko 7 roku życia,-do ukończenia 10 roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Obecne przepisy nie zabraniają pracownikowi-ojcu korzystania z urlopu ojcowskiego w czasie, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, ale od stycznia 2013 roku urlop ojcowski nie będzie mógł być wykorzystany w tym samym terminie, co urlop macierzyński. Ma to na celu zachęcenie matki do powrotu do pracy, natomiast ojca, do opieki nad dzieckiem w najbardziej wymagającym okresie jego życia i samodzielności względem dziecka.

W zamian urlop ojcowski będzie przewidywał możliwość rozdzielenia go na dwie części, z których jedna nie mogłaby wynosić mniej niż 14 dni.

red. MG