Ustalanie płci płodu we wczesnym okresie ciąży – nieinwazyjne testy prenatalne

Dotychczas  określenie płci płodu w czasie ciąży było możliwe jedynie przy zastosowaniu  standardowych inwazyjnych  metod  badawczych  takich  jak biopsja z kosmówki  (CVS)  lub pobieranie  płynu owodniowego (amniopunkcja). Niosły one istotne ryzyko poronienia. Mogły być wykonane jak np. w amniopunkcji, w późniejszym okresie ciąży. Niewiele kobiet decydowało się na podjęcie tego ryzyka, nie miały zatem szansy skorzystania z przywileju poznania płci płodu  we wczesnej  ciąży, jednocześnie  nie narażając siebie i dziecka.

Najnowsza, super bezpieczna i pewna metoda ustalenia , czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka   oparta jest na analizie materiału genetycznego płodu zawartego w krwi matki.  Cząsteczki DNA płodu badane są na obecność  fragmentów męskiego chromosomu Y.  Jeśli wykryje się obecność tego chromosomu, płód jest chłopcem,  jeśli nie – dziewczynką.

Wynik testu, oprócz potwierdzenia płci dziecka , może okazać się również pomocny w rozpoznawaniu chorób genetycznych płodu  sprzężonych z płcią.

Test ten może być wykorzystany  np. w diagnozie wrodzonego rozrostu warstwy rdzennej nadnerczy u płodu. Wczesne rozpoznania tego schorzenia pozwala na zastosowanie  terapii prenatalnej.

Zalety nieinwazyjnego testu DNA  płodu w ustaleniu płci dziecka

  1. Analiza DNA płodu  obecnego w próbce krwi matki jest bezpiecznym  nieinwazyjnym  testem przesiewowym,  nie niosącym żadnego ryzyka dla matki i dziecka.
  2. Test DNA pozwalający na ustalenie płci  płodu charakteryzuje się nadzwyczajną  dokładnością  wynoszącą powyżej 99%  i wykonywany jest  znacznie wcześniej niż standardowa diagnostyka  (CVS,  amniopunkcja,  badania USG).
  3. Wykonanie  testu DNA  jest znacznie tańsze  w porównaniu z kosztem   inwazyjnych badań prenatalnych .

Czas, w jakim można wykonać test

Wykonując  test DNA , potwierdzenie płci płodu  jest możliwe już od 10 tygodnia ciąży. Badanie trwa  7 dni roboczych ,  wyniki końcowe zawierają  informacje potwierdzające lub wykluczające  obecność chromosomu Y:

  • Pozytywny wynik  testu DNA  na chromosom Y potwierdza obecność płodu męskiego ,
  • Negatywny wynik testu DNA potwierdza nieobecność chromosomu Y w próbce krwi matki.  Oznacza to, że  płód jest płci żeńskiej.

W przypadku małej liczby komórek płodowych w próbce krwi matki możliwy jest niski zakres wykrywalności DNA płodowego. Należy podkreślić, że optymalna próbka powinna być pobrana nie wcześniej niż w 10 tygodniu ciąży. Wówczas technika wykrywania nawet niewielkiej ilości DNA płodu w krwi matki  jest najbardziej skuteczna.  Jedynie w bardzo rzadkich przypadkach ( mniej niż 1% ) ilość ta jest niższa aniżeli limit wykrywalności w 10 tygodniu ciąży.

Dokładność testu

Test DNA pozwalający na ustalenie płci  płodu charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością wynoszącą powyżej 99%.

Kiedy wykonanie testu nie jest zalecane:

  • Na trzy miesiące przed obecną ciążą wystąpiło poronienie,
  • W przeszłości miał miejsce przeszczep szpiku kostnego,
  • W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadzona była transfuzja krwi,
  • Przyjmowane są leki  antykoagulacyjne.

dr n. med. Grzegorz A. Nowicki 

www.ojcostwowciazy.pl

www. prenagen.pl

prenagen