„Za czym kolejka ta stoi” – zapisy do żłobków i przedszkoli

Nie wszyscy rodzicie mogą sobie pozwolić na opiekowanie się dzieckiem w domu, tak długo jak uważają to za stosowne. Coraz częściej sytuacja finansowa, strach przed utratą pracy, brak babci lub dziadka, którzy mogliby zostać  z maluchem podczas ich nieobecności, zmusza rodziców do posłania dziecka do publicznego żłobka czy przedszkola. Jest to bowiem tańszy odpowiednik, aniżeli zatrudnienie prywatnej opiekunki. Choć każdy rodzic, który wcześniej nie miał styczności z tematem ufa, że jego dziecko na pewno zostanie przyjęte, może być bardzo zawiedziony, kiedy dowie się o warunkach przyjęć  do tych placówek

Chociaż od kilku lat przeważa w Polce niż demograficzny, to dyrektorzy wciąż borykają się z problemem braku miejsc dla dzieci w swoich placówkach. Im większe miasto, tym większe natężenie problemu. Rodzice mieszający na obrzeżach miasta i dojeżdżający do pracy, wolą posłać dziecko tam, gdzie najszybciej udaje im się je odebrać. Dlatego zdarza się i tak, że do niektórych placówek nie sposób się dostać, natomiast inne, chętnie przyjmują dzieci przez cały rok szkolny. Nieprawdą jest, jak sądzą niektórzy, że dziecku można „zaklepać” miejsce nawet rok lub dwa lata wcześniej! Nabór w przedszkolach odbywa się raz w roku i dokonywany jest przez dyrektora placówki. Większość placówek posiada elektroniczny system rekrutacji, dlatego rodzice mogą w domu za pośrednictwem Internetu wypełnić kartę zgłoszeniową, a do ich prywatnej skrzynki elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie dziecka. W większości placówek publicznych, rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 marca i trwa do 31 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje z początkiem czerwca. W sytuacji, w której liczba zgłoszeń jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna, która składa się z Dyrektora  przedszkola, przedstawiciela Rady Pedagogicznej i przedstawiciela Rady Rodziców. Jeśli w trakcie roku szkolnego zwolni się miejsce w przedszkolu, dodatkowego naboru dokonuje Dyrektor spośród kart złożonych w trakcie podstawowej rekrutacji.

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym  – całorocznym. Nabór w czerwcu związany jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli, co umożliwia zaproponowanie rodzicom większej liczby wolnych miejsc. Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie zawsze jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych.

Kryteria pierwszeństwa obowiązujące podczas przyjmowania dzieci do przedszkola:

 1.  dzieci 6 i 5 –letnie,
 2. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 3. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 4. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

w następnej kolejności:

 1. dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo,
 2. z listy rezerwowej roku poprzedniego,
 3. o najdłuższym czasie pobytu w przedszkolu (8, 9, 10 godz. dziennie)
 4. obojga rodziców pracujących,
 5. nauczycieli,
 6. 4 i 3 – letnie w podanej kolejności,
 7. spoza gminy,w przypadku wolnych miejsc,
 8. kolejność zgłoszeń tylko w przypadku,gdy liczba dzieci spełniających te same kryteria przekroczy liczbę miejsc,

Drodzy rodzice, nawet jeśli oboje pracujecie nie jest to dostateczny powód ku temu, aby Wasza pociecha została przyjęta do wymarzonej przez Was placówki. Idąc tokiem myślenia władz publicznych przedszkoli, jeśli dwoje rodziców pracuje, to mają wystarczającą ilość pieniędzy, aby zatrudnić opiekunkę, bądź posłać dziecko do prywatnej placówki.

Przedszkola zazwyczaj działają od wczesnych godzin porannych, do późnych godzin wieczornych. Większość od godziny 6 a niektóre nawet od 5.30, kończąc między 19 a 20 wieczorem.

Jak rozkładają się koszty związane z pobytem dziecka w publicznych placówkach? Przede wszystkim każde przedszkole musi posiadać podstawę programową, którą realizują wychowawcy poszczególnych grup. W przedszkolach publicznych jest ona wykonywana między godziną 8 a 13 i w tych właśnie godzinach dziecko w przedszkolu przebywa za darmo. Rodzice muszą jednak zapłacić za każdą dodatkową godzinę przekraczającą podstawę programową (jeśli dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przed godziną 8 i zostaje dłużej niż do godziny 13). Ponadto, dziecko ma możliwość skorzystania z posiłków, które oferuje dana placówka. 3 posiłki dziennie, to koszt ok. 7 zł za dzień. Każde przedszkole oferuje również zajęcia dodatkowe, które odbywają się po godzinie 13. Mogą to być zajęcia taneczne, teatralne, językowe, sportowe a ich cena jest zależna od prowadzących dane zajęcia.

Ponieważ w żłobkach nie jest realizowana podstawa programowa, miesięczna opłata za pobyt dzieci składa się z opłaty stałej, obliczonej procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem publikowanym w Monitorze Polskim, stosownie do wymogów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz opłaty za koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, skalkulowanej na podstawie obowiązujących cen  i zgodnie z normami żywienia, właściwymi dla populacji dzieci w wieku 0-3 lat.

red. MG